Văn bản - Luật

Hôm nay, ngày 27/10/2020         Trang chủ | Thư viện ảnh | Thời Khóa Biểu | Nhập điểm Vietshool | Nhập điểm vnEdu | Thông tin thi THPTQG | Góp ý

LUẬT AN NINH MẠNG VÀ CÔNG VĂN 3215/SGDĐT-CTTT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT AN NINH MẠNG
[Xem chi tiết...]

 
 Văn bản của trường
 
BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN  

 

ĐƠN XIN NGHỈ

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

 
 Cải cách hành chính
 
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018  

 

Thủ tục hành chính

Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

 
 Văn bản của ngành
 
Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT  

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về nội dung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dưới đây khi nói tới các điều m&ag ...

 

Các văn bản liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

 Tra cứu điểm, lớp

   + Tốt nghiệp THPT

 + Bảng điểm

 Webmail, đăng nhập

 

 Liên kết nhanh

Lượt truy cập

 3751493

 

Copyright © 2018 Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng