Cải cách hành chính

Hôm nay, ngày 27/5/2020         Trang chủ | Thư viện ảnh | Thời Khóa Biểu | Nhập điểm Vietshool | Nhập điểm vnEdu | Thông tin thi THPTQG | Góp ý

Cải cách hành chính
Văn bản - Luật > Cải cách hành chính

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020
 

Xem chi tiết | Xem 234 | (Gởi 5 tháng 9 năm 2019)

  KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
 

Xem chi tiết | Xem 752 | (Gởi 15 tháng 10 năm 2018)

  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
 

Xem chi tiết | Xem 913 | (Gởi 15 tháng 10 năm 2018)

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017 - 2018
 

Xem chi tiết | Xem 786 | (Gởi 22 tháng 8 năm 2018)

  Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai (TT 36/2017-TT-BGDĐT)
 

Xem chi tiết | Xem 722 | (Gởi 22 tháng 8 năm 2018)

  TB 16 của Công an tỉnh V/v rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Công an Tỉnh
 

Xem chi tiết | Xem 834 | (Gởi 26 tháng 4 năm 2018)

  Thủ tục hành chính
 

Xem chi tiết | Xem 1203 | (Gởi 10 tháng 11 năm 2017)

  Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng
 

Qui định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Xem chi tiết | Xem 1698 | (Gởi 16 tháng 5 năm 2017)

  Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng
 

Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại  trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Xem chi tiết | Xem 1626 | (Gởi 16 tháng 5 năm 2017)

  Biểu mẫu kèm qui chế của cơ chế một cửa
 

Biểu mẫu kèm qui chế của cơ chế một cửa

Xem chi tiết | Xem 1491 | (Gởi 16 tháng 5 năm 2017)


    
Trang [ 1 trong tổng số 1 ] trang

 Tra cứu điểm, lớp

   + Tốt nghiệp THPT

 + Bảng điểm

 Webmail, đăng nhập

 

 Liên kết nhanh

Lượt truy cập

 3478982

 

Copyright © 2018 Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng